Regulamin

I. Informacje podstawowe 
1. Sklep internetowy „StrefaOpon.eu” jest prowadzony przez firmę Strefaopon.eu  z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gdynskiej 19, 10-608  Olsztyn i zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej 739-226-37-48. Firma wpisana do ewidencji CEIDG przez Urząd Miasta, 10-101 Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1
2. Produkty, które sprzedajemy na „StrefaOpon.eu” są produktami nowymi, nieużywanymi objętymi gwarancją producenta.
3. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu „StrefaOpon.eu” do godziny 14.00 wysyłamy tego samego dnia – jeżeli dany towar jest dostępny w naszym magazynie. Wszystkie zamówienia wpływające po godz. 14.00, nadajemy następnego dnia roboczego za pośrednictwem firmy DPD.
4. O szczegółach zamówienia lub o ewentualnych zmianach klient zostaje powiadomiony mailem ze szczegółową informacją na temat postępów jego zamówienia.
5. Koszty przesyłki pobraniowej pokrywa kupujący zgodnie z informacją zawartą w formularzu zakupów.
6. Klient „ StrefaOpon.eu” akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w momencie dokonania zamówienia.
7. Wszelkie nazwy marek, produktów, a także materiały reklamowe (opisy, zdjęcia) są własnością ich właścicieli. „StrefaOpon.eu” wykorzystuje niniejsze materiały wyłącznie w celach promocyjnych, nie rości sobie wobec nich żadnych praw, ani nie odpowiada za ich przekaz.
8. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi należny podatek od towarów i usług.
9. Zamówienia otrzymane przez sklep w soboty i dni świąteczne są realizowane w najbliższy dzień roboczy.
10. StrefaOpon.eu przyjmuje zamówienia non-stop. Dowodem złożenia zamówienia jest otrzymanie wiadomości e-mail z przydzielonym numerem zamówienia oraz statusem przesyłki w godzinach pracy sklepu.
11. Z uwagi na niedostępność towaru u dystrybutorów, sklep zastrzega sobie odmówienia realizacji zamówienia, a także prawo do zaproponowania klientowi alternatywnego produktu o możliwie zbliżonych parametrach użytkowych.
12. Zamówienia są potwierdzane telefonicznie lub mailowo W przypadku braku kontaktu, sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

13. Złożenie zamówienia w sklepie nie stanowi umowy kupna-sprzedazy w porozumieniu prawa.

14. W momencie złożenia zamówienia dane osobowe klienta chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz. 883, a po 25 maja 2018 roku na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych artykuł 6, ustęp 1, pkt. A. Klientowi przysługuje zatem prawo wglądu w te dane, możliwość ich edycji, a także usunięcia. StrefaOpon.eu zobowiązuje się do wykorzystywania zgromadzonych w ten sposób informacji zgodnie z pkt 9 regulaminu.
15. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji) i w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883.

16. Korzystają z serwisu, użytkownik akceptuję politykę cookies.


II. Płatności
1. Płatność za towar zamówiony w sklepie „ StrefaOpon.eu” może być dokonana na dwa sposoby:
a) pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze
96114020040000340252836311
c) karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
d) ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.
2. W przypadku przelewu na konto- towar wysyłamy w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie firmowym.


III. Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar ze sklepu „ StrefaOpon.eu” dostarczany jest przez firmę kurierską GLS  w godzinach od 8-16 ( firmy) i od 8-21 (osoby prywatne)
2. W momencie nadania przesyłki klient otrzyma informację na maila z numerem listu przewozowego oraz numerem do oddziału GLS  w celu ustalenia szczegółów odbioru towaru od kuriera.
3. Przed odebraniem zakupionego towaru prosimy, aby sprawdzili Państwo zgodność zamówienia z dostarczonymi oponami. Jeżeli zamówienie przez sklep nie jest zgodne z wysłanym towarem prosimy o kontakt telefoniczny ze sklepem „StrefaOpon.eu”. Takie sytuacje będziemy wyjaśniać w trybie pilnym.
4. Dowód zakupu, czyli paragon lub faktura VAT oraz gwarancja producenta –jeżeli taką posiadamy – są dołączane zawsze wraz z zakupionym towarem na oddzielnej taśmie umieszczonej wewnątrz opon.Jeżeli w trakcie transportu taki dowód zakupu ulegnie zniszczeniu lub zaginie prosimy o poinformowanie sklepu „ StrefaOpon.eu” mailowo lub telefonicznie.
Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura VAT nie wymaga podpisu.


IV. Zwroty
1.Jeżeli klient zrezygnuje z zamówienia, które jest już realizowane i odmówi przyjęcia towaru, zobowiązuje się na pokrycie kosztów wysyłki ( z StrefaOpon.eu do klienta oraz od klienta do StrefaOpon.eu).
2.Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia widniejącej na liście przewozowym.

3.Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
4.Zwracany towar musi spełniać następujące warunki:
- musi być w stanie nienaruszonym
- nie może być używany
- nie może być zabrudzony
- nigdy wcześniej nie był montowany
Jeżeli, któryś z powyższych warunków nie jest spełniony, Strefaopon.eu ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.
Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu ( paragon fiskalny, bądź oryginalna faktura VAT). Ponadto klient dokonujący zwrotu towaru zobowiązany jest wysłać na adres mailowy serwis@StrefaOpon.eu nr rachunku bankowego, oraz dane do przelewu, niezbędne do zwrotu pieniędzy. W okresie 14 dni od przyjęcia towaru następuje przelew pieniędzy na podany rachunek bankowy. Wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem (przesłanie towaru do klienta z siedziby Strefaopon.eu oraz przesyłkę zwrotną ) ponosi klient zwracający towar.
 

V. Reklamacja produktu

5.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5.2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Pomoc - reklamacja towaru”.

5.3.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

5.3.1.    pisemnie na adres: ul. Gdyńska 19, 10-608 Olsztyn;

5.3.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@strefaopon.eu;

5.4.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5.6.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Gdyńska 19, 10-608 Olsztyn. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

5.7   W przypadku reklamacji towaru , Strefaopon.eu dopuszcza możliwość skorzystania z mediacji i Sądu Polubownego.
Copyright 2017 by StrefaOpon.eu